Chứng Chỉ B Tiếng Anh

2,500,000.00

+ Học phí: 2.500.000 /khoá (khoá 2 tháng 15 ngày)

+ Giáo trình: Tài liệu biên soạn nội bộ.

+ Thời gian học: 2,4,6 và 3,5,7

+ Sáng: Từ 8h – 10h / Chiều: Từ 14h – 16h / Tối: Từ 18h – 20h.

Mã: Tiếng Anh A B C-1 Danh mục: