Trung tâm đào tạo Lý Nguyễn tổng khai giảng các lớp nhà hàng khách sạn trên phạm vi cả nước. Tham gia khóa học học viên được thực hành thực tế trong các phòng thí nghiệm đã được xây dựng.

Đối với lớp nhà hàng Lý Nguyễn có lớp bếp, lớp phục vụ, lớp quản lý

Đối với lớp khách sạn Lý Nguyễn có lớp phục vụ phòng, lớp tiếp tân, lớp quản lý khách sạn

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3,500,000.00
3,500,000.00
4,500,000.00