Nghiệp vụ kế toán bao gồm các lớp kế toán thuế, kế toán thực hành, kế tổng hợp, kế toán trưởng và kế toán excel.

Đối với doanh nghiệp việc thông thạo kế toán thuế và một phần mềm kế toán để triển khai báo cáo thuế là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy các bạn sinh viên năm 3, năm 4 là đối tượng cần phải tham gia khóa học này. Khóa học này giúp bạn có những kiến thức nền tảng cơ bản và khả năng áp dụng thực tế về việc thực hiện báo cáo phát sinh của một doanh nghiệp.

Lớp kế toán tổng hợp là một bước đệm để các bạn kế toán viên cũng cố kiến thức có cái nhìn tổng quan về tất cả các giao dịch phát sinh trong một doanh nghiệp, từ đó học và thi lớp kế toán trưởng.

 

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Máy Excel

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thực Hành

Nghiệp Vụ Kế Toán

Thực Hành Báo Cáo Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng