Lớp tin học tại trung tâm đào tạo Lý Nguyễn cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học văn phòng và các thủ thuật cơ bản trong việc xử lý một số tình huống lỗi máy tính. Giúp học viên tự tin cài đặt lại khi máy tính của mình bị lỗi phần mềm.

Lớp tin học hỗ trợ ôn thi cấp chứng chỉ tin học cơ bản, tin học nâng cao cấp tốc cho các học viên có nhu cầu cần bổ sung chứng chỉ cho học phần tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học hoặc bổ sung hồ sơ xin việc.

Chi tiết vui lòng truy cập http://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ngoai-ngu-tin-hoc/tin-hoc/ 

1,500,000.00
2,000,000.00