Monthly Archives: Tháng Sáu 2018

Hướng dẫn viên du lịch là ai ? Có bao nhiêu loại hướng dẫn viên du lịch ?

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Định nghĩa : hướng dẫn viên du lịch là nhóm đối tượng có trình độ, chuyên môn và kiến thức về du lịch đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Du Lịch 2017 và được Sở Du Lịch tại 64 tỉnh thành cấp thẻ hành nghề Hiện trên thị trường có 3 […]

Điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH LÀ AI

Điều kiện để được cấp đổi các loại thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch hiện hành theo quy định của Luật Du Lịch 2017 Điều kiện chung:  có quốc tịch Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh […]

Các loại chứng từ giấy tờ cần thiết để đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

CHUNG TU GIAY TO DOI THE HANH NGHE HUONG DAN VIEN DU LICH

Để đổi thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế, học viên cần chuẩn bị các chứng từ sau: ♦ 02 ảnh 3×4 (phông trắng, theo chuẩn quốc tế).♦ 01 bản sao y bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học trở lên có công chứng trong thời hạn 06 tháng […]