Monthly Archives: Tháng Một 2019

Quy Định Thành Lập Doanh Nghiệp Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa Quốc Tế

Quy Định Thành Lập Doanh Nghiệp Lữ Hành

Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế: Theo quy định của luật du lịch 2017 các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành nội địa quốc tế phải đạt được những điều kiện sau:Đối với quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội […]

Chính Sách Bảo Hành Khóa Học

HỌC CÓ BẢO HÀNH 100%

Đối với các học viên tham gia các lớp học, ôn thi và thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, quản lý điều hành tour du lịch tại Lý Nguyễn đều được hỗ trợ học lại, thi lại nếu trong suốt thời gian tham gia khóa học học viên không tự tin với kiến […]