0938335597

Author Archives: Bich Nguyen

Chính Sách Thông Tin Thanh Toán

HÌNH THỨC VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÝ NGUYỄN: Trung Tâm Đào Tạo Lý Nguyễn hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các chương trình đào tạo tại Trung Tâm Đào Tạo Lý Nguyễn đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua […]