0938335597

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

  5,000,000

  • Thời gian đào tạo 01-02 tháng
  • Thời gian ôn thi 1 ngày 02 buổi sáng – chiếu
  • Đối tương đủ điều kiện tham gia khóa học cao đẳng, đại học trở lên, đang công tác vị trí quản lý điều hành tour ở các đơn vị tổ chức sự nghiệp
  • Nhóm học viên 3 người trở lên được giảm 5% học phí/người
  • Nhóm học viên 5 người trở lên được giảm 10% học phí/người
  Mã: Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng Danh mục: