Category Archives: THÔNG TIN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LÝ NGUYỄN

Chính sách hỗ trợ phòng trọ

Chính sách hỗ trợ phòng trọ cho học viên là một trong những cố gắng của Lý Nguyễn muốn mang đến cho học viên của mình. Đến với Lý Nguyễn học viên sẽ không còn lo lắng cho việc tìm cho mình một nơi cư trú trong suốt khoảng thời gian tham gia khóa học […]

Chính sách hỗ trợ học phí

Trung tâm đào tạo Lý Nguyễn cam kết hỗ trợ cho học viên một phương thức thanh toán học phí linh hoạt, học viên có thể thanh toán làm nhiều lần trong suốt khoảng thời gian tham gia khóa học, và kết thúc việc thanh toán học phí trước khi nhận được chứng chỉ, chứng […]

Chính Sách Thu Thập Thông Tin Khách Hàng

Khi người sử dụng internet truy cập và xem nội dung trên web công ty Lý Nguyễn, điều đó đồng nghĩa người sử dụng có thể trở thành khách hàng của Lý Nguyễn trong tương lai. Vì vậy Lý Nguyễn có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết trong việc […]

Quy Trình Giao Nhận Chứng Từ Giấy Tờ Bằng Cấp

Trong quá trình tham gia khóa học học viên cần cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan để phục vụ cho việc Lý Nguyễn lên danh sách để cấp chứng chỉ, bằng cấp cho học viên sau khi học viên hoàn tất khóa học và đủ điều kiện được cấp bằng cấp. Học […]

Thanh Toán Học Phí

Hình Thức Và Thông Tin Thanh Toán: Tại Lý Nguyễn hiện chỉ hỗ trợ hai phương thức thanh toán cho tất cả các khóa học và dịch vụ mà Lý Nguyễn cung cấp cho học viên, đó là thanh toán bằng tiền mặt hoặc thanh toán bằng chuyển khoản qua tài khoản công ty Lý […]