Chính Sách Bảo Hành Khóa Học

HỌC CÓ BẢO HÀNH 100%

Đối với các học viên tham gia các lớp học, ôn thi và thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, quản lý điều hành tour du lịch tại Lý Nguyễn đều được hỗ trợ học lại, thi lại nếu trong suốt thời gian tham gia khóa học học viên không tự tin với kiến thức mà mình đã được tiếp thu hoặc tham gia khóa thi nhưng chưa đạt được kết quả. Chi tiết hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung Tâm Đào Tạo Lý Nguyễn

Trả lời