Chính sách hỗ trợ học phí

Trung tâm đào tạo Lý Nguyễn cam kết hỗ trợ cho học viên một phương thức thanh toán học phí linh hoạt, học viên có thể thanh toán làm nhiều lần trong suốt khoảng thời gian tham gia khóa học, và kết thúc việc thanh toán học phí trước khi nhận được chứng chỉ, chứng nhận và bằng cấp khóa học mà mình đạt được.

Lý Nguyễn có chính sách hỗ trợ học phí cho tất cả các học viên như sau: Giảm 10% học phí trên một học viên cho nhóm học viên có số lượng 3 học viên, giảm 15% học phí trên một học viên cho nhóm học viên có số lượng học viên 5 học viên trở lên. Các trường hợp đặc biệt sẽ được hỗ trợ 30% học phí trên một học viên chi tiết vui lòng gọi cho trung tâm đào tạo Lý Nguyễn 02838118123

Hiện đang có chương trình siêu ưu đãi học phí cho các học viên tham gia khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại trung tâm đào tạo Lý Nguyễn chi tiết vui lòng xem tại đây ! Chương trình thi và ôn thi lớp hướng dẫn viên du lịch và lớp quản lý điều hành du lịch sẽ được tổ chức định kỳ vào hàng tháng (15/02/2019 – 15/03/2019 – 15/04/2019) hãy gọi trực tiếp cho chúng tôi 02838118133 để được hướng dẫn chi tiết.

Trả lời