0938335597

Chứng Chỉ A Tiếng Anh

2,500,000

Học phí: 2.500.000 /khoá (khoá 2 tháng 15 ngày)

Giáo trình: Tài liệu biên soạn nội bộ.

Thời gian học: 2,4,6 và 3,5,7

Sáng: Từ 8h – 10h / Chiều: Từ 14h – 16h / Tối: Từ 18h – 20h.

Mã: Tiếng Anh A B C Danh mục: