0938335597

Chứng Chỉ B1 Khung Châu Âu

3,000,000

CHỨNG CHỈ B1 KHUNG CHÂU ÂU

  • Học vào các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
  • Thời gian từ 8h – 10h, 14h-16h, 18h-20h
  • Học phí 3,000,000/khoá (1 khoá 2 tháng 15 ngày).
Mã: Tiếng Anh B1 B2 Khung Châu Âu Danh mục: