Trung tâm đào tạo Lý Nguyễn tổng khai giảng các lớp nhà hàng khách sạn trên phạm vi cả nước. Tham gia khóa học học viên được thực hành thực tế trong các phòng thí nghiệm đã được xây dựng.

Đối với lớp nhà hàng Lý Nguyễn có lớp bếp, lớp phục vụ, lớp quản lý

Đối với lớp khách sạn Lý Nguyễn có lớp phục vụ phòng, lớp tiếp tân, lớp quản lý khách sạn

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng