Lớp ngoại ngữ là lớp học cần thiết cho mọi đối tượng. Việc thông thạo hoặc có một chứng chỉ ngoại ngữ tạo điều kiện cho mọi người có một cơ hội nghề nghiệp tốt hợn và khả năng có thể trau dồi tài nguyên kiến thức trên mạng một cách vô tận.

Lớp ngoại ngữ bên trung tâm đào tạo lý nguyễn đang cung cấp bao gồm lớp anh ngữ, lớp hoa ngữ, lớp nhật ngữ.

Chi tiết vui lòng truy cập https://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ngoai-ngu-tin-hoc/ngoai-ngu/