Điều kiện để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH LÀ AI

Điều kiện để được cấp đổi các loại thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch hiện hành theo quy định của Luật Du Lịch 2017

Điều kiện chung:  có quốc tịch Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy.

Đối với thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nội địa:

  • Các đối tượng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trở lên.
  • Đạt được chứng chỉ nghiệp vụ đào tạo hướng dẫn viên du lịch nội địa do các đơn vị cơ sở đào tạo, trường học được ủy quyền trực tiếp từ Tổng Cục Du Lịch

Đối với thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  • Các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trở lên.
  • Đạt được chứng chỉ nghiệp vụ đào tạo hướng dẫn viên du lịch quốc tế do các đơn vị cơ sở đào tạo, trường học được ủy quyền trực tiếp từ Tổng Cục Du Lịch
  • Đạt được chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Luật Du Lịch 2017

Đối với thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch tại điểm

  • Do các đơn vị chủ quản khu du lịch, khu di tích đăng ký cho nhân viên sở tại hoạt động tại phạm vi khu du lịch và khu di tích được đăng ký

Trả lời