Hướng dẫn viên du lịch là ai ? Có bao nhiêu loại hướng dẫn viên du lịch ?

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Định nghĩa : hướng dẫn viên du lịch là nhóm đối tượng có trình độ, chuyên môn và kiến thức về du lịch đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Du Lịch 2017 và được Sở Du Lịch tại 64 tỉnh thành cấp thẻ hành nghề

Hiện trên thị trường có 3 đối tượng hành nghề hướng dẫn viên du lịch như sau:

  1. Hướng dẫn viên du lịch nội địa phục vụ khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc
  2. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế phục vụ khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài
  3. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm thực tế là lực lượng thuyết trình viên du lịch được xác định tên gọi mới nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và tránh việc trùng lắp với lực lượng hướng dẫn viên nội địa.

Xem nội dung về điều kiện và các chứng từ cần thiết để được cấp đổi thẻ hành nghề HDVDL vui lòng xem tại đây !

Tìm hiểu thêm về các khóa học chuyên về hướng dẫn viên vui lòng xem tại đây !

Các khóa học khác bao gồm anh văn, tin học, sư phạm, nhà hàng khách sạn vui lòng xem tại đây !

Trả lời