0938335597

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

2,000,000

  • Thời gian đào tạo 01-02 tháng
  • Thời gian ôn thi 1 ngày 02 buổi sáng – chiếu
  • Đối tương đủ điều kiện tham gia khóa học trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên
  • Nhóm học viên 3 người trở lên được giảm 5% học phí/người
  • Nhóm học viên 5 người trở lên được giảm 10% học phí/người
Mã: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa Danh mục: