Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

4,100,000.00 3,000,000.00

  • Thời gian đào tạo 01-02 tháng
  • Thời gian ôn thi 1 ngày 02 buổi sáng – chiếu
  • Đối tương đủ điều kiện tham gia khóa học cao đẳng, đại học trở lên
  • Nhóm học viên 3 người trở lên được giảm 5% học phí/người
  • Nhóm học viên 5 người trở lên được giảm 10% học phí/người
Mã: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế Danh mục: ,