0938335597

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hướng dẫn viên du lịch là một công việc, một nghề nghiệp mà người đảm nhận công việc này sẽ thực hiện công việc này bằng cách sử dụng những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của mình thông qua lời nói và hành động diễn đạt mọi thông tin về chi tiết lịch sữ, văn hóa xã hội của các địa điểm du lịch, địa danh du lịch, địa điểm văn hóa và lịch sử cho người tham quan biết và hiểu về chúng một cách rõ ràng hơn.

Để có thể thực hiện dẫn tour du lịch, người hành nghề cần có thẻ hành nghề do Sở Du Lịch trực thuộc các tỉnh và thành phố trong cả nước cấp phát. Hiện có hai loại thẻ hành nghề sau: thẻ nội địa, thẻ quốc tế.

Lý Nguyễn thường xuyên khai giảng các lớp học nghiệp vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Kế Toán, Tài Chính, Thiết Kế Web Word Press, Anh Văn, Tin Học. Chi tiết xem tại https://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

2,000,000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

3,000,000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lớp Quản Lý Điều Hành Tours

3,000,000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Quốc Tế

4,000,000
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.