0938335597

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Khóa học hướng dẫn viên du lịch là một chương trình đào tạo ngắn hạn, thời gian đào tạo và cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch là trong vòng 30 ngày.

Đối tượng tham gia khóa học là các anh, chị, bạn có sở thích du lịch, tính tình hướng ngoại, muốn hoạt động và làm hướng dẫn viên du lịch trong nước, và hướng dẫn viên du lịch nước ngoài.

Hướng dẫn viên du lịch là một công việc, một nghề nghiệp mà người đảm nhận vị trí công việc này sẽ sử dụng những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của mình thông qua lời nói và hành động để diễn đạt giới thiệu mọi thông tin về chi tiết lịch sữ, văn hóa xã hội của các địa điểm du lịch, địa danh du lịch, địa điểm văn hóa và lịch sử cho người tham quan biết và hiểu về chúng một cách rõ ràng hơn.

Để có thể thực hiện dẫn tour du lịch, người hướng dẫn viên du lịch cần có thẻ hành nghề do Sở Du Lịch Văn Hóa Thể Thao Các Tỉnh và Thành Phố cấp phát. Hiện có hai loại thẻ hành nghề sau: thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Lý Nguyễn thường xuyên khai giảng các lớp học nghiệp vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch, Kế Toán, Tài Chính, Thiết Kế Web Word Press, Anh Văn, Tin Học. Chi tiết xem tại https://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Giảm giá!

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

2,000,000
Giảm giá!

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

3,000,000
Giảm giá!

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lớp Quản Lý Điều Hành Tours

3,000,000
Giảm giá!

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Quốc Tế

4,000,000