CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ NGUYỄN

Trụ sở: Lầu 6 – 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

VPĐD: Lầu 3 – 40 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

02838118133

Đặt Một Câu Hỏi Bất Kỳ Dành Cho Lý Nguyễn