0938335597

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Chương trình đào tạo này hướng dẫn cho các học viên các thao tác và hoạt động của nhà hàng và khách sạn thường ngày. Chương trình đào tạo này bao gồm các khóa học khác nhau như: nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp lễ tân, nghiệp vụ bồi bàn, nghiệp vụ quản lý nhà hàng, nghiệp vụ quản lý khách sạn

Lý Nguyễn liên kết đào tạo cùng với các trường học có sơ sở hạ tầng đầy đủ, giúp học viên dễ dàng nắm bắt thao tác theo kiểu mẫu chung và dần hoàn thiện khi trực tiếp đi vào công việc thực tế. Chi tiết chương trình đào tạo https://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3,500,000