0938335597

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Nghiệp vụ sư phạm là chương trình đào tạo ngắn hạn, sau khi hoàn tất khóa đào tạo ngắn hạn này bạn sẽ được cấp một chứng chỉ, đó là chứng chỉ sư phạm. Chứng chỉ này cho phép bạn đứng lớp giảng dạy như một giáo viên có thời gian đào tạo sư phạm từ 2-4 năm theo từng cấp độ trường học.

Để có thể tham gia lớp học cũng như đạt được chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bạn cần có trình độ từ cao đẳng đại học trở lên trong tất cả các chuyên nghành và hoàn tất chương trình đào tạo Lý Nguyễn

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Tiểu Học

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Mầm Non

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Dạy Nghề

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Trung Học