Ngoại ngữ là một loại ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mà bạn dùng thường ngày hay khác với tiếng mẹ đẻ Việc sở hữu một loại ngoại ngữ thứ hai là một trong những yếu tố giúp cho mọi người có được cơ hội phát triển trong sự nghiệp và hoàn thiện chính mình, loại ngôn ngữ quốc tế hiện tại là Tiếng Anh.

Nhưng để đạt được cơ hội và chìa khóa thành công ấy ngoài kỹ năng thực tế bạn bắt buộc phải vượt qua những kỳ thi sát hạch và kiểm tra để có thể nhận được các chứng chỉ có giá trị tại Việt Nam hoặc giá trị quốc tế . Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều loại chứng chỉ và bằng cấp khác nhau, vì vậy trước khi tham gia học và thi bạn cần xác định mục đích sử dụng ngoại ngữ tiếng anh trước khi quyết định tham gia bất kỳ cuộc khảo thí nào.

Xem chi tiết tất cả các khoá học ngoại ngữ từ cơ bản đến nâng cao tại Lý Nguyễn theo đường link https://lynguyen.edu.vn/ngoai-ngu/

Ngoại Ngữ

Tiếng Hàn Du Lịch

3,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00

Ngoại Ngữ

Tiếng Anh Du Lịch

3,000,000.00
3,000,000.00