02838118123

Showing 1–12 of 14 results

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3.500.000