0938335597

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000

Đối tượng chương trình Quản Lý Nhà Hàng:

♦ Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, quản lý các bộ phận, các tổ trưởng, ca trưởng đang làm việc tại các khách sạn.

♦ Sinh viên ngành du lịch khách sạn. Những người yêu thích ngành du lịch khách sạn và mong muốn trở thành nhà quản lý khách sạn chuyên nghiệp.

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng. Sáng chiều từ thứ 2 đến thứ 7

Mã: Quản Lý Nhà Hàng Danh mục: