Quy Định Thành Lập Doanh Nghiệp Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa Quốc Tế

Quy Định Thành Lập Doanh Nghiệp Lữ Hành

Quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế:
Theo quy định của luật du lịch 2017 các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành nội địa quốc tế phải đạt được những điều kiện sau:
Đối với quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa:
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa theo quy định 100,000,000 (một trăm triệu) tại bất kỳ ngân hàng nào hoạt động tại Việt Nam
+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. 
Đối với quy định thành lập doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế:
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
+ Ký quỹ kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế theo quy định 500,000,000 VNĐ tại bất kỳ ngân hàng nào hoạt động tại Việt Nam
+ Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế .

Để nhận được hỗ trợ tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ Lý Nguyễn.

Quy Định Thành Lập Doanh Nghiệp Lữ Hành

Trả lời