Quy Trình Giao Nhận Chứng Từ Giấy Tờ Bằng Cấp

Trong quá trình tham gia khóa học học viên cần cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan để phục vụ cho việc Lý Nguyễn lên danh sách để cấp chứng chỉ, bằng cấp cho học viên sau khi học viên hoàn tất khóa học và đủ điều kiện được cấp bằng cấp.

Học viên có thể giao và nhận các giấy tờ chứng từ liên quan và bằng cấp của học viên tại văn phòng đào tạo công ty Lý Nguyễn Lầu 3 – 40 Đinh Tiên Hoàng Phường Đa Kao Quận 1, TP.HCM.

Hoặc có thể yêu cầu Lý Nguyễn gửi các văn bằng cho mình thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh trên toàn quốc. (Việc bàn giao chứng từ thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh trên toàn quốc Lý Nguyễn sẽ không chịu trách nhiệm)

Trả lời