Lý Nguyễn là đơn vị kinh doanh cổ phần, lĩnh vực hoạt động của Lý Nguyễn bao gồm thương mại và dịch vụ. Lý Nguyễn được thành lập vào ngày 23-11-2015, Lý Nguyễn xây dựng trang web hướng dẫn viên du lịch Việt Nam với mong muốn mang lại một nền tảng sự nghiệp cơ bản cho những ai thích và đam mê du lịch thông qua chương trình đào tạo hướng dẫn viên du lịch của trung tâm đào tạo Lý Nguyễn

Đội ngũ giảng viên của trung tâm đào tạo Lý Nguyễn là những cá nhân xuất sắc với học hàm giáo sư, tiến sĩ…có kinh nghiệm hàn lâm và thực chiếc trên mọi phương diện đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Lý Nguyễn là một tổ chức bao gồm các cá nhân thích làm việc trong một môi trường có nhiều thách thức, năng động và minh bạch, nơi giúp mọi người có thể bộc lộ thế mạnh cá nhân và khả năng tương tác với đội nhóm để tạo nên hiệu quả trong công việc. Khi bạn đang tìm hiểu về Lý Nguyễn có thể bạn sẽ tới một vị trí bất kỳ trong Lý Nguyễn, đừng ngần ngại hãy thử sức tại chuyên mục tuyển dụng của Lý Nguyễn