các khoá học và chương trình khuyến mãi

Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

2.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

3.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Nội Địa

3.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Quốc Tế

4.000.000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ A Tiếng Anh

2.500.000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh Du Lịch

3.000.000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Hoa Du Lịch

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Nhật Du Lịch

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3.500.000

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3.500.000
3.500.000
Lop On Tap Kien Thuc Huong Dan Vien Banner
Banner Hinh Kien Tap Thuc Te

Chương trình kiến tập thực tế

Ngoài kiến thức, nội dung ôn tập chương trình kiến tập thực tế được Lý Nguyễn xây dựng sát với thực tế giúp học viên trau dồi thực hành các kiến thức đã được tiếp thu trên giảng đường.

Hình Ảnh Tất Cả Chương Trình Kiến Tập