02838118123

Showing 1–12 of 39 results

Chương trình đào tạo lớp hướng dẫn viên du lịch nội địa, lớp hướng dẫn viên du lịch quốc tế, lớp quản lý điều hành tours nội địa, lớp quản lý điều hành tours quốc tế được Lý Nguyễn chọn lựa, đúc kết từ rất nhiều nguồn tài liệu của các cơ sở đào tạo trên cả nước với mục đích cô đọng tất cả các kiến thức cần thiết cho việc ôn tập và thi xét duyệt cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên được tốt nhất.

Song song đó Lý Nguyễn còn cùng các cơ sở đào tạo, các trường Đại Học, Cao Đẳng .. liên kết tạo ra nhiều chương trình đào tạo khác hỗ trợ bổ sung tương tác lẫn nhau giúp học viên có thể kiện toàn kiến thức hoặc lựa chọn cho mình một hướng đi nghành nghề khác nếu không muốn tham gia vào nghành lữ hành du lịch như: lớp kế toán, lớp sư phạm, lớp bếp, lớp nhà hàng khách sạn, lớp thiết kề web wordpress.. Hoặc các lớp bổ sung nâng cao trình độ ngoại ngữtin học cho học viên như lớp tin học cơ bản, lớp tin học nâng cao, lớp anh văn a, lớp anh văn b, lớp anh văn c, tiếng hàn du lịch, tiếng nhật du lịch, tiếng hoa du lịch

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Hàn Du Lịch

3.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

2.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

3.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Nội Địa

3.000.000
Giảm giá!

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Quốc Tế

4.000.000

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Máy Excel

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thực Hành

Nghiệp Vụ Kế Toán

Thực Hành Báo Cáo Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Tiểu Học