Trung tâm đào tạo Lý Nguyễn được thành lập từ 23-11-2015, lĩnh vực Lý Nguyễn cung cấp bao gồm các khóa học, lớp đào tạo anh văn A B C, anh văn B1 B2 khung châu âu, tin học cơ bản, tin học nâng cao, hướng dẫn viên du lịch, các lớp nhà hàng khách sạn và các lớp nghiệp vụ sư phạm như sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, sư phạm trung cấp…

Đặc biệt lớp hướng dẫn viên du lịch bao gồm hướng dẫn viên du lịch nội địa, hướng dẫn viên du lịch quốc tế, lớp quản lí điều hành du lịch nội địa, lớp quản lí điều hành du lịch quốc tế, tiếng anh chuyên ngành du lịch.

3,000,000.00
-44%

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nội Địa

3,600,000.00 2,000,000.00
-27%

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế

4,100,000.00 3,000,000.00
-52%

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Du Lịch Nội Địa

6,200,000.00 3,000,000.00
-41%

Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Du Lịch Quốc Tế

6,800,000.00 4,000,000.00

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Máy Excel

Nghiệp Vụ Kế Toán

Kế Toán Thực Hành

Nghiệp Vụ Kế Toán

Thực Hành Báo Cáo Thuế

Nghiệp Vụ Kế Toán

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Tiểu Học

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Mầm Non

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Dạy Nghề

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Trung Học

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Cao Đẳng Đại Học

1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3,500,000.00

Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000.00