Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Tổ Chức Lễ Hội và Quản Trị Sự Kiện

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bồi Dưỡng Giám Sát Viên Nhà Hàng Khách Sạn

4,500,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ B Tiếng Anh

2,500,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ C Tiếng Anh

2,500,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Hàn Du Lịch

3,000,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000

Khóa Học Tin Học

Tin Học Nâng Cao

2,000,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ A Tiếng Anh

2,500,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh Du Lịch

3,000,000

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Hoa Du Lịch

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Tiếng Nhật Du Lịch

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ B1 Khung Châu Âu

3,000,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3,500,000

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Tiểu Học

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Sư Phạm Trung Học

Khóa Học Tin Học

Tin Học Cơ Bản

1,500,000
Giảm giá!

Khóa Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Quản Lý Điều Hành Tours Quốc Tế

4,000,000

Khóa Học Kế Toán

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

5,000,000

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Máy Excel

2,000,000

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Thực Hành