0938335597

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Khóa học kế toán là một chương trình đào tạo kế toán ngắn hạn nhưng chuyên sâu và xúc tích. Chương trình được xây dựng từ những giảng viên giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình đào tạo được phân chia làm nhiều lớp khác tương ứng với nhiều nội dung khác nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng trình độ từng học viên tham gia học. Thời gian đào tạo từ 15 đến 30 ngày học viên sẽ hoàn thành sẽ được cấp các loại chứng nhận, chứng chỉ có giá trị toàn quốc như kế toán báo cáo thuế, kế toán sổ sách, phần mềm kế toán, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp

Chi tiết lớp học kế toán và các khóa đào tạo ngắn hạn khác xem tại https://lynguyen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Thuế

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Tổng Hợp

4,000,000

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Máy Excel

2,000,000

Khóa Học Kế Toán

Kế Toán Thực Hành

Khóa Học Kế Toán

Thực Hành Báo Cáo Thuế

3,000,000

Khóa Học Kế Toán

Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng

5,000,000