0938335597

Chính Sách Bàn Giao Chứng Từ

Trong thời gian trao đổi tìm hiểu thông tin cũng như đối soát các giấy tờ và chứng từ cần thiết trước, trong và sau khi thực hiện ký kết thõa thuận với khách hàng. Lý Nguyễn đưa ra một số các quy định chính sách bàn giao chứng từ nhằm đảm bảo tính an toàn không thất thoát chứng từ giấy tờ và bảo mật cho cả khách hàng và Lý Nguyễn

Mỗi một giai đoạn giao và nhận chứng từ giấy tờ Lý Nguyễn đề nghị khách hàng ký xác nhận trên biểu mẫn giao nhận chứng từ của Lý Nguyễn. Khi khách hàng ký xác nhận bàn giao và nhận chứng từ và giấy tờ từ Lý Nguyễn cũng như ngược lại điều đó đồng nghĩa khách hàng đồng ý với mọi điều kiện và chính sách được thể hiện trên Biên Bản Bàn Giao Chứng Từ do Lý Nguyễn ban hành cho khách hàng.

Trường hợp khách hàng không trực tiếp thực hiện việc bàn giao và nhận chứng từ với Lý Nguyễn , thì người đại diện do khách hàng chỉ định làm việc với Lý Nguyễn được xem như là khách hàng, khách hàng chấp nhận mọi rủi ro và thất thoát do người đại diện mình chỉ định làm việc với Lý Nguyễn

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng gọi đường dây nóng 0938335597 – hoặc trò chuyện trực tuyến với nhóm hỗ trợ của tôi bằng chương trình chatting tại đây https://lynguyen.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *