Kế Toán Máy Excel

  • Thời gian đào tạo 01 tháng
  • Thời gian học sáng chiều 2-4-6, 3-5-7 hoặc cả ngày thứ 7 – chủ nhật
  • Đối tương đủ điều kiện tham gia khóa học tất cả các đối tượng có kiến thức kế toán biết sử dụng máy tính
  • Nhóm học viên 3 người trở lên được giảm 5% học phí/người
  • Nhóm học viên 5 người trở lên được giảm 10% học phí/người
Mã: Kế Toán Máy Excel Danh mục: