0938335597

Tin Học Nâng Cao

  2,000,000

  • Học vào các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7
  • Thời gian từ 8h – 10h, 14h-16h, 18h-20h
  • Học phí 2,000,000/khoá (1 khoá 2 tháng 15 ngày).
  Mã: Tin Học Nâng Cao Danh mục:
  Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.