0938335597

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000

Đối tượng chương trình: 

♦ Tất cả các bạn, anh, chị thích làm bánh, muốn trở thành một bếp bánh hoặc mở tiệm bán bánh

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng, từ thứ hai đến thứ bảy

Mã: Bếp Bánh Nhà Hàng Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.