0938335597

Tổ Chức Lễ Hội và Quản Trị Sự Kiện

3,500,000

♦ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng. Học phí: 3.500.000đ

Mã: Nghiệp Vụ Tổ Chức Quản Trị Sự Kiện Lễ Hội Danh mục: