0938335597

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000

Đối tượng chương trình Quản Lý Khách Sạn Resort:

♦ Học viên đã tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH thuộc nhóm ngành Du lịch-lữ hành/ Quản trị Khách sạn hoặc Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống có mong muốn bồi dưỡng thêm nghiệp vụ chuyên môn.

♦ Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH các ngành khác.

♦  Thời gian đào tạo: 03 tháng. Học sàng chiều từ thứ 2 đến thứ 7

Mã: Quản Lý Khách Sạn Resort Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.