0938335597

Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng

3,500,000

 Khoá học phù hợp mọi đối tượng từ 18 tuổi đến 60 tuổi

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng. Lịch học 2-4-6 hoặc 3-5-7 hai buổi sáng hoặc chiều.

Mã: Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.