0938335597

Bồi Dưỡng Giám Sát Viên Nhà Hàng Khách Sạn

4,500,000

♦ Đối tượng phù hợp theo học là các bạn tốt nghiệp THPT, các bạn đang làm việc tại nhà hàng khách sạn muốn nâng cao chuyên môn ứng cử vị trí quản lí

♦ Thời gian đào tạo: 02 tháng. Học vào các buổi 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 8h sáng đến 6h tối

Mã: Bồi Dưỡng Giám Sát Viên Nhà Hàng Khách Sạn Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.