0938335597

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000

♦ Khoá học phù hợp các bạn tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương có đam mê trong ngành phục vụ, có mục tiêu học lên quản lý nhà hàng khách sạn

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng. Lịch học 2-4-6 hoặc 3-5-7 hai buổi sáng hoặc chiều.

Mã: Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.