0938335597

Bếp Trưởng

3,500,000

Đối tượng chương trình:

♦ Tất cả các bạn đam mê làm bếp muốn trở thành bếp trưởng, bếp phó, bếp chảo, bếp nướng, phụ bếp….

♦ Thời gian đào tạo: 03 tháng. Buổi sáng học chiều từ thứ 2 đến thứ 7

Mã: Bếp Trưởng Danh mục:
Đã sao chép mã vào bộ nhớ tạm.