0938335597

Hiển thị 25–36 của 39 kết quả

Chứng Chỉ Ngoại Ngữ

Chứng Chỉ B1 Khung Châu Âu

3,000,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Lễ Tân

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Pha Chế

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Trưởng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Á Âu

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Việt Nam

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Bếp Bánh Nhà Hàng

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Nhà Hàng

4,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Khách Sạn Resort

4,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Quản Trị Kinh Doanh Ẩm Thực

3,500,000

Nghiệp Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Nghiệp Vụ Phục Vụ Bàn

3,500,000